Rólunk

01
Mi

Kik vagyunk

Erasmus+ KA210-ADU - Kisléptékű partnerségek a felnőttoktatásban A szőlőtermelők támogatása digitális eszközökkel a precíziós gazdálkodási megközelítésük fejlesztéséhez

Project title: Support grape producers with digital tools to develop their precision farming approach

Rövidítés: GrapePRODIGI

Időtartam: 24 hónap, 2022. május 1. – 2024. április 30.

Támogatás: 60 000 EUR

Célok: A GrapePRODIGI projekt fő célkitűzése a távérzékelés, a digitális térképezés, az intelligens érzékelők és a nagy pontosságú gazdálkodás kapcsolódó témáiban a gyakorlatban való tanulás oktatási platformjának értékelése a szőlőtermesztők számára. A platform tartalmazni fog egy kísérleti szőlőültetvény-irányítási rendszert a világosabb megértés érdekében, és szervezett roadshow-k fogják biztosítani az érdekeltek számára a magas szintű elsajátítást. A platform révén a gazdák célszerű ismereteket szereznek arról, hogyan lehet a digitális eszközöket a szőlőtermesztési gyakorlatban alkalmazni.

Tevékenységek: A projekt első lépésként tisztázza az érdekelt felek ismereteit és igényeit az agronómiai digitális eszközökkel kapcsolatban. A visszajelzések kiértékelésével személyre szabott oktatási tartalom kerül kialakításra, beleértve egy kísérleti szőlőültetvény-kezelő rendszert is, amely a gyakorlatban mutatja be a tanulók számára az eszközöket. A kísérleti szőlőültetvény-kezelő rendszerben intelligens érzékelőket használnak majd az aktuális adatkészletek mérésére, ami növeli a nyújtott ismeretek funkcionalitását. A projekt hatását egy szakmai roadshow fogja erősíteni.

Várható hatás: A GrapePRODIGI projekt eredményeképpen az érdekeltek jobban megértik a digitalizáció és az intelligens eszközök lehetőségeit a szőlőtermesztésben, amelyek közvetlenül előnyökkel járnak számukra a gazdálkodás, a gazdaságosság és a döntéshozatal terén. Egy kísérleti rendszer segítségével a tanulók könnyen megérthetik a digitális szőlőművelés lehetőségeit és akadályait. A regionális politikai döntéshozók szélesebb körű hasznosítása során a gazdák hozzájárulását nyerhetik a digitális adatállományok értékeléséhez a stratégiakészítési tevékenységükhöz.

02
Ők

Partnereink

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem államilag elismert felsőoktatási intézmény, amely elsősorban az északkelet-magyarországi régióban jelentős, de országos szinten is ismert és elismert. Az egyetem 2 kampuszon működik, Egerben és Jászberényben. Mintegy 6500 hallgató vesz részt a mintegy 350 oktató és kutató munkatárs által biztosított oktatásban. Az intézmény fő tevékenységei az oktatás, a tudományos kutatás és a művészeti alkotás a nemzeti felsőoktatási törvény 2. § (1) bekezdése szerint. Az intézet alap-, mester-, diploma-, posztgraduális és diplomaképzéseket kínál meghatározott szakterületeken és szinteken. Felsőoktatási szakképzést és doktori képzést is nyújt, és doktori fokozatokat adományoz. Felnőttképzést is folytat. Alapkutatást, alkalmazott és kísérleti kutatást, tudományszervezést, technológiai innovációt és egyéb, az oktatást támogató kutatásokat is végez.

Padovai Egyetem

Az egyetem Európa egyik legrégebbi és legtekintélyesebb felsőoktatási intézménye, amelynek célja a magas színvonalú oktatás, a kutatás, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a helyi területtel való szoros kapcsolat előmozdítása. A projekt a DAFNAE Tanszéken valósul meg, amely a növénytermesztés és az állattenyésztés, a mezőgazdasági növények védelme, a mezőgazdasági biotechnológia és a növények és állatok genetikai javítása, az élelmiszer-technológiák, a biológiai sokféleség, a környezet megőrzése és védelme, valamint a vidéki területek fenntartható kezelése területén folytat kutatási és oktatási tevékenységet. A DAFNAE küldetése az agrár-élelmiszeripari ágazat versenyképességének és a természeti erőforrások fenntartható használatának előmozdítása a növények, állatok, talaj és mikroorganizmusok kezelésével és javításával kapcsolatos ismeretek előállítása és terjesztése révén a minőségi élelmiszerek előállítása érdekében, biztosítva az ökológiai rendszerek megőrzését, valamint a művelt környezet és a biológiai sokféleség javítását.
 

CET Electronics

Elektronikus rendszerek és szoftverek fejlesztése és gyártása az ipari automatizálási ágazatban és a mezőgazdaságban, különös tekintettel az innovatív érzékelőkre, a számítógépes látórendszerekre, a betegség-előrejelző modellekre és a precíziós gazdálkodásban alkalmazott robotikára.

EGER Borműhely Egyesület

Az Egri borvidék egységes kommunikációs és szakmai marketingtevékenységének megvalósítása, valamint a minőségi bor- és szőlőtermesztés kultúrájának továbbfejlesztése, tudományos alapokon nyugvó, a mennyiségi szempontokat felülíró tudományos elvek alapján. Az egyesület rendezvényeket szervez az egri régió minőségi szőlő- és bortermelésének minél szélesebb körű népszerűsítése érdekében. Szakmai anyagok, tanulmányok készítésével, szakmai rendezvények és konferenciák szervezésével elősegíti a minőségi bor- és szőlőtermesztés kultúráját a borászok, bor- és szőlőtermelők körében. Kapcsolatot tart fenn más, hasonló célokat követő szervezetekkel.